GAZETA MATEMATICA SERIA B

Concursul Gazeta Matematica si Viitoriolimpici.ro

"; if(!$clasa) $clasa='V'; echo "

Punctaj final pentru clasa a-".$clasa."-a.

\n"; echo "

Urmeaza sa fie introdus in punctajul total de catre partenerii nostri.

\n"; printf("

Clasa "); echo "

"; echo "
"; if($clasa<>"0") { mysql_set_charset('utf8', $gmb); $query="SELECT nume,prenume, localitate, judet, scoala, profesor, punctaj FROM concursgmb where clasa='".$clasa."' and an=2019 order by nume, prenume"; } $result=mysql_query($query,$gmb); if($clasa<>"0") { $cateRanduri=mysql_num_rows($result); } else {$cateRanduri=0;} mysql_close($gmb); echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; //tabelul in care pune tot; $crt=0; for($i=0;$i<$cateRanduri;$i++) //initial cateranduri=0; si nu intra aici; { $nume=""; $prenume=""; $localitate=""; $judet=""; $scoala=""; $profesor=""; $punctaj=""; $nume=mysql_result($result,$i,0); $prenume=mysql_result($result,$i,1); $localitate=mysql_result($result,$i,2); $judet=mysql_result($result,$i,3); $scoala=mysql_result($result,$i,4); $profesor=mysql_result($result,$i,5); $punctaj=mysql_result($result,$i,6); $crt=$crt+1; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } printf("
Nr.NumePrenumeLocalitateaJudetScoalaProfesorPunctaj
'.$crt.'.'.$nume.''.$prenume.''.$localitate.''.$judet.''.$scoala.''.$profesor.''.$punctaj.'
"); ?>
 

Noutati

   
Probleme liceu 05/21/2021 - 07:36
Probleme gimnaziu 05/21/2021 - 07:36
Probleme primar 05/21/2021 - 07:35
Probleme propuse 05/21/2021 - 07:34
Articol 05/21/2021 - 07:34
Cuprins 05/21/2021 - 07:33
Supliment GM aprilie/2021 05/21/2021 - 07:32
Probleme liceu 04/19/2021 - 00:38
Probleme gimnaziu 04/19/2021 - 00:38
Probleme primar 04/19/2021 - 00:37