GAZETA MATEMATICA SERIA B

 Extras din Regulamentul General

al Concursului Gazeta Matematica si ViitoriOlimpici.ro

Editia a X-a

    1. La concurs pot participa elevi din clasele IV-XII, abonaţi ai revistei Gazeta Matematică şi ai portalului www.viitoriolimpici.ro.

    2. Concursul este compus din următoarele activităţi (desfăşurate simultan):

        a) Concursul Gazetei Matematice

        b) Concursul online ViitoriOlimpici.ro


    2.1 Înscrierea pentru Concursul Gazetei Matematice

  • Se consideră înscris orice rezolvitor care scrie pe plic “Pentru Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro”
  • În plic se vor introduce:

 - Borderoul, care va putea fi descărcat atât de pe site-ul ViitoriOlimpici.ro, cât si de la adresa www.ssmr.ro/borderou-concurs. Pe borderou se vor bifa problemele ale căror soluţii se vor regăsi în plic. Borderoul, completat cu datele fiecărui concurent, va trebui validat de către profesorul îndrumător

 - Rezolvările problemelor din Gazeta Matematică seria B, menționate în Borderou. Pe aceeaşi foaie se va redacta o singură problemă, începând cu numărul şi enunţul problemei, numele autorului, apoi soluţia. La sfârşitul fiecărei soluţii rezolvitorul va scrie citeţ numele său, clasa, şcoala şi localitatea unde învaţă.

    Vor fi luate în considerare rezolvările problemelor propuse începând cu numărul  6-7-8/2018 şi terminând cu numărul 3/2019 al Gazetei Matematice seria B, inclusiv. Se va expedia câte un plic pentru fiecare număr al Gazetei Matematice, respectandu-se termenele limită de trimitere a plicurilor menţionate în Borderou. Borderoul trebuie să corespunda clasei în care este înscris elevul la 10 septembrie 2018 (inclusiv borderoul corespunzator GMB 6-7-8/2018, problemele selectate corespunzând nivelului de cunoștinte din clasa anterioară).

    Plicurile cu menţiunea „Pentru Concursul Gazeta Matematică și  ViitoriOlimpici.ro” vor fi trimite prin poştă, la adresa: Gazeta Matematică, Str. Academiei, nr. 14, sector 1, Bucureşti 010014, în perioada 1 octombrie 2018 – 6 mai 2019 (data poştei).


    2.2 Înscrierea la Concursul online ViitoriOlimpici.ro

 

    Concurenţii vor accesa secţiunea de înscriere şi îşi vor crea un cont, completând corect informaţiile cerute. Înainte de crearea contului, concurenţii sunt rugaţi să citească cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a portalului.


    3. Conţinutul Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro


    3.1. La Concursul Gazetei Matematice elevii pot rezolva problemele publicate în Gazeta Matematică seria B menționate în Borderou. După apariția fiecărui număr al Gazetei Matematice, de pe site-ul www.ssmr.ro și viitoriolimpici.ro va putea fi descărcat Borderoul corespunzător fiecărei clase.


    3.2. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro concurenţii vor accesa pagina de concurs din cadrul site-ului unde găsesc calendarul concursului şi etapele de concurs.

 

    Calendarul concursului va fi structurat astfel:

        - 7 etape de concurs şi o etapă specială (propunere de lecţii de pregătire), pentru elevii din clasele IV-XI;

        - 4 etape de concurs şi o etapă specială, pentru elevii clasei a XII-a;

    Fiecare etapă de concurs va conține următoarele:

        - un material de pregătire (articol de matematică în care sunt abordate teme din programa de olimpiadă care nu se regăsesc în programa şcolară),
        - un test de evaluare cu 4-7 itemi de tip alegere simplă cu corectare automată. Acesta verifică parcurgerea și înțelegerea materialului de pregătire,
        - patru probleme cu răspuns deschis, rezolvarea acestora trimiţându-se online.

    În cadrul etapei speciale concurenții propun lecţii (online) de pregătire pentru olimpiada de matematică. Cea mai bună lecţie la nivelul fiecărei clase va fi publicată în secţiunea de Pregătire de pe site-ul www.viitoriolimpici.ro. Autorul va fi invitat în Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro pentru susţinerea lecţiei.

    Pentru etapa specială (de la clasa a XII-a) pe site-ul www.viitoriolimpici.ro va fi propusă în luna martie o listă de teme din care elevii vor putea alege una. Cele mai bune propuneri de materiale vor fi publicate pe site-ul www.viitoriolimpici.ro. Cei mai buni concurenți vor fi selecționați pentru participarea ca profesori evaluatori în Tabăra Gazeta Matematica și ViitoriOlimpici.ro. Doi dintre aceștia vor fi selecționați pentru participarea în comisia ONM 2020.


    4. Punctaje


    4.1. La Concursul Gazetei Matematice, punctajul acordat este cuprins între 0 şi 10 puncte, pentru toate problemele menționate în Borderou.


    4.2. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro

    La testul de evaluare fiecare item valorează 1 punct.

    Fiecare problemă cu răspuns deschis din concursul online este punctată între 0 şi 10 puncte.

    La etapa a treia punctajul obţinut se dublează, iar la etapa a şaptea punctajul obţinut se triplează.


    4.3. Uniformizarea Clasamentelor Concursului Gazeta Matematica şi ViitoriOlimpici.ro se face conform formulei menţionate în Regulamentul General al Concursului.


    5. Contestaţii


    5.1. La Concursul online ViitoriOlimpici.ro, contestarea notelor se face pe portal. Modalitatea şi condiţiile de contestare sunt menţionate in Regulamentul General al Concursului.

   

    5.2. La Concursul Gazetei Matematice nu se acceptă contestaţii.


    6. Premii şi recompense


    În cursul lunii iunie 2019, pe baza punctajului obţinut, se vor selecta elevii participanţi la etapa finală ce va avea loc în luna august 2019, în cadrul unei tabere oferite gratuit de organizatori  şi care va consta în susţinerea a două probe: proba scrisă şi proba orală.

    Condiții de calificare:

        - Participarea atât la Concursul online ViitoriOlimpici.ro cât și la Concursul Gazeta Matematică;
        - Obținerea de punctaje nenule la cel puțin 2 etape ale Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro (2 etape pe portalul ViitoriOlimpici.ro și 2 numere din Gazeta Matematică);
        - Corectitudinea datelor declarate la crearea contului ViitoriOlimpici și în formularul de confirmare a participării în tabără (nume, prenume, nume de utilizator, adresă email, telefon, clasă, şcoală, localitate, județ, date de contact, etc.);
        - Fiecare concurent trebuie să își ia angajamentul că va respecta întru totul Regulamentul General*, inclusiv faptul că nu va folosi alte rezolvări decât pe cele proprii şi că a luat la cunoştinţă de faptul că, în cazul în care corectorii vor descoperi soluţii copiate, va fi descalificat la acea etapă.

   

    7. Contact

    Concursul Gazetei Matematice

    www.ssmr.ro; www.gazetamatematica.ro

    email: office@rms.unibuc.ro

    Adresa: Str. Academiei, nr. 14, sector 1, 010014 Bucureşti

    Telefon: 021 314 46 53

    Fax: 021 312 40 72


    Concursul online ViitoriOlimpici.ro

    www.viitoriolimpici.ro

    email: echipa@viitoriolimpici.rosuport@viitoriolimpici.ro

    Telefon: 021 408 56 00, interior 136


    Regulamentul General poate fi descărcat de pe site-ul www.viitoriolimpici.ro și www.ssmr.ro.

 

Noutati

   
Probleme propuse 09/29/2019 - 23:21
Articol 09/29/2019 - 23:21
Cuprins 09/29/2019 - 23:20
Probleme liceu 09/29/2019 - 23:20
Probleme gimnaziu 09/29/2019 - 23:19
Probleme primar 09/29/2019 - 23:19
Probleme propuse 07/02/2019 - 09:03
Articol 07/02/2019 - 09:02
Cuprins 07/02/2019 - 09:02